Porady prawne

Wydatki budżetowe

Powinieneś pisemnie udokumentować metodę, z której korzystałeś wyznaczając budżet na reklamę. Będzie to pomocne zarówno przy ocenie skuteczności twej obecnej reklamy, jak i przy ustalaniu budżetu w przyszłości. Po pierwsze zapisuj przewidywane koszty programu działań reklamowych. Tam gdzie się da, rozdziel koszty pomiędzy oddzielne części programu (np. oddzielnie zapisz koszty wyprodukowania reklamy i koszty zakupu obecności w mediach). Następnie, w miarę jak będą napływać kolejne rachunki, zapisuj ich wysokość, tak by wykazać wszelkie odstępstwa od prognozowanych kosztów. Przyda się także zapisać takie rzeczy jak: ile broszur rozesłałeś w kampani wysyłkowej, ile kuponów rozdałeś klientom w centrum handlowym, ile razy poszła w radiu twoja reklamówka z bezpłatnym napojem dla klienta itd. Na koniec podlicz, ile miałeś odpowiedzi na każdy typ oferty reklamowej. Dysponując taka dokumentacją możesz wyliczyć stopę zwrotu, jaką uzyskujesz z konkretnej formy reklamy. Specjaliści od reklamy pomogą ci wyliczyć prawdopodobną stopę zwrotu, jakiej można oczekiwać od rozmaitych typów działań reklamowych. Prognoza ta posłuży za punkt odniesienia przy ustalaniu, czy dany program reklamowy był udany.

Previous article
Metoda procentu od obrotów
Next article
Tworzenie budżetu na reklamę
About the author