Porady prawne

Metoda procentu od obrotów

Metoda procentu od obrotów

Ta metoda jest lepsza od obydwu poprzednich. Według niej wydatki na reklamę rosną w miarę wzrostu obrotów firmy, przy czym należy wziąć pod uwagę wymienione poniżej wskazówki. Po pierwsze: procent wydatków na reklamę powinien być wyższy w przypadku produktów czy usług nowych niż już istniejących. Rozpowszechnianie informacji o nowym produkcie – które ma doprowadzić do pierwszej jego sprzedaży – kosztuje bowiem więcej niż nakłonienie konsumentów do ponownych zakupów takiego produktu, który już od pewnego czasu znajduje się na rynku. Dokładne wskaźniki co do procentu obrotów przeznaczanego na reklamę zależą, od rodzaju przedsiębiorstwa i poziomu wydatków, jaki właściciel firmy uznaje za bezpieczny. Wprowadzając nowy produkt powinieneś przeznaczyć na jego reklamę nie mniej niż 10 do 12 procent obrotów, jednak jeśli możesz wydać 20 lub 30 procent, tym lepiej. Niektóre firmy wydają 35 procent prognozowanych obrotów na reklamę swych nowych produktów. Im więcej wydasz na początku, tym szybciej osiągniesz planowany poziom obrotów i tym szybciej możesz się przestawić na bardziej jednostajny tryb wydatków, powiedzmy 6 procent obrotów, by podtrzymać stały poziom sprzedaży. W miarę wzrostu obrotów maleje wskaźnik procentowy, ale całkowita suma w złotówkach, jaką wydajesz na reklamę, pozostaje prawie nie zmieniona. Metoda taka zdaje egzamin całkiem dobrze.

Previous article
Metoda poprzedniego roku i metoda finansowych możliwości
Next article
Wydatki budżetowe
About the author